top of page

領展「愛・匯聚計劃」【粵唱粵演粵文化–成果展演】吸引過千途人圍觀,場面熱鬧!

由領展「愛•匯聚計劃」資助、查篤撐兒童粵劇協會主辦「粵唱粵演粵文化-成果展演」於9月9日在藍田啟田商場盛大舉行,由全港各區多間兒童機構及學校近三百名小朋友粉墨登場演出兒童粵劇及粵曲,吸引過千途人圍觀,場面熱鬧!

大人小孩齊齊唱兒童粵曲,加強親子關係

學障小朋友獲難得的演出機會一展才華

粵劇化妝及戲服精緻漂亮,吸引小朋友學習

幼稚園小朋友小小年紀功架十足,實力不容小覷

近三百名小朋友粉墨登場演出兒童粵劇及粵曲,場面熱鬧

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
尚無標記。
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page